Lyhyenä lisänä Kasvava maapallo -artikkelin ensimmäiselle osalle haluan vertailla kahta merenpohjan geologista karttaa. Tohtori James Maxlown mukaan merenpohjan kartta kuvattiin alunperin paljon selkeämmillä väreillä (vasen kuva), mutta myöhempien merenpohjakarttojen värit muutettiin paljon hienovaraisemmaksi. Miksi?

Tämän geologisen kartan tutkiminen paljastaa meren pohjassa selvästi erottuvan, symmetrisen ja juovikkaan kasvukuvion, joka keskittyy vaaleanpunaisen väriseen meren keskellä olevaan keskiselänteeseen. Ikää tutkimalla voimme havaita, että kuoren kiviaines on näiden keskellä kaikista nuorinta ja vanhenee mentäessä kohti mantereita. Näistä voimme nähdä meren avautumisen ja kasvun historian varhaiselta jurakaudelta, noin 200 miljoonan vuoden takaa aina nykypäivään asti. (Maxlow 2015, 2.)

Maallikkon näkökulmasta Maxlown teoria vaikuttaa uskottavalta. Mikäli maapallo on kasvanut läpimitaltaan, niin merenpohjan voisi hyvin olettaa näyttävän juuri tällaiselta. Jos alamme poistaa näitä ”kasvukuvioita” niin meret alkavat vähitellen häviämään mannerten liikkuessa toisiaan kohti ja lopulta yhteen.

Tästä nousee kuitenkin seuraava kysymys. Jos meriä ei muinaisella maapallolla ollut, niin mistä vesi on tullut? Ymmärtääkseni yleisesti hyväksytyn tieteellisen selityksen mukaan vesi on tullut maapallolle miljardien vuosien aikana komeettojen mukana. Tämä teoria ei ole mielestäni uskottava uusien komeetoista saamiemme tietojen mukaan, sillä luotaimet eivät ole havainneet komeetoilla juuri ollenkaan vettä. Veden syntymiseen on kuitenkin esitetty teoria, jonka mukaan silikaatista voi syntyä vettä sähkön ja lämmön seurauksena. Käsittelen tätä lisää kuitenkin jossain myöhemmässä tekstissä.

Lopuksi haluan esittää keksimäni analogian laajenemistektoniikalle. Joitain kuukausia sitten aloin pohtia puun kaarnan muodostumista. Jossain vaiheessa mieleeni juolahti ajatus, että puun kaarna muodostuu puun laajenemisen seurauksena. Puun runko kasvaa ja laajenee sisältä päin, mikä aiheuttaa kovettuneessa kaarnassa halkeamista. Tätä voidaan verrata suoraan laajanemistektoniikka -teoriaan planeetan tapauksessa.

Männyn kaarna. Kuva: Wikipedia Commons

Lähde:

Maxlow, James
2015 Expansion Tectonics Handout. Artikkeli verkossa.