Tämä on lyhyt kommentti artikkeleille https://www.kosmologia.fi/2020/05/05/kosmologia-osa-5-laajeneva-maapallo-teoriat-osa-1/ JA https://www.kosmologia.fi/2020/05/10/kosmologia-osa-6-laajeneva-planeetta-teoria-osa-2/

Tässä on lyhyt vertailu virallisen tieteellisen teorian ja vaihtoehtoisen laajennustektoniikka -teoria välillä. Ensimmäisessä teoriassa dinosaurusten sukupuutto ja pangean hajoaminen on kaksi toisistaan riippumatonta samanaikaista tapahtumaa. Toisessa teoriassa nämä kytkeytyvät yhteen.

  • Laattatektoniikan mukaan Pangean hajoaminen tapahtui samoihin aikoihin suuren sukupuuttoaallon kanssa.
  • Selkeää mekanismia ei ole osattu antaa pangean hajoamiselle tai sille, miksi mantereet ovat aikaisemmin olleet kaikki samassa kohtaa maapalloa.
  • Sukupuuttoaalto johtui luultavasti suuresta meteoriitista, mikä kylmensi ilmaston pitkäksi aikaa tappaen dinosaurukset.

Kasvava maa. Kuva: Michael Netzer
  • Laajennustektoniikan mukaan mantereet alkoivat hajoamaan maapallon laajenemisen seurauksena erityisesti mesotsoonisella kaudella.
  • Laajeneminen on saattanut aiheuttaa gravitaation lisääntymistä.
  • Lisääntynyt gravitaatio on tehnyt maapallolla elämisen suurille dinosauruksille mahdottomaksi, joten nämä ovat kuolleet sukupuuttoon.
  • Eläimet ja kasvit ovat alkaneet asteittaisesti pienentymään kohti nykyaikaa

Lopuksi se, että vaikka näitä on mielenkiintoista vertailla, niin kumpikaan näistä teorioista ei ole vailla ongelmia. Laattatektoniikassa ainakin professori S. W. Careyn mukaan niin kutsuttuja alityöntövyöhykkeitä on vain mitättömän pieni määrä verrattuna niihin tuhansiin kilometreihin meren keskiselänteen alueita, joista syntyy uutta merenpohjaa. Toisaalta maapallon laajennus ei välttämättä lisää gravitaatiota ellei massa lisäänny samalla. Massan lisääntymisen mekaniikka on täysin hypoteettistä, eikä sitä tukevia todisteita tietääkseni ole.